Slide Pristina ® SHARE US YOUR DREAMS AND CREATIVIES. WE GLASS THEM COME TRUE Hãy cho tôi biết một bức tranh thiên nhiên mà bạn thich, Chúng tôi sẽ đưa ánh sáng vào bức tranh ấy ở bên bạn khi mặt trời rời đi. Chúng tôi nhận thiết kế và sản xuất theo mong muốn của từng khách hàng một cách tiếp cận sáng tạo để hiện thực hóa thiết kế của bạn trong ánh sáng trang trí với kính thổi. chúng ta hãy lắng nghe ý nghĩa tự nhiên và khái niệm của ánh sáng

Slide