Skip to main content
General LightingGlass ArtGlass LightingUncategorized

ĐÈN BÀN THUỶ TINH TRONG SUỐT

Đèn bàn thuỷ tinh trong suốt hài hòa cả trong nội thất truyền thống, hiện đại và tương lai.

Giống như các yếu tố kiến trúc bằng kính, đèn trang trí bằng thuỷ tinh trong suốt cũng là xu hướng hiện đại có tiềm năng và sức mạnh để tồn tại trong nhiều năm tới.

Tìm hiểu đèn bàn hình học để ứng dụng trong nội thất có tính tương phản cao.

Leave a Reply


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

error: